• https://www.facebook.com/gazikemalekd/

GAZİ KEMAL
EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
RESMİ YAYIN ORGANI


"Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin'"
Üyelik Girişi
Takvim
Hava Durumu

BURS BAŞVURUSU


AÇIKLAMALAR;

A- Gazi Kemal Eğitim ve Kültür Derneği öğrenci bursları transkripte göre değil, düşünceye, sosyalliğe, vatan sevgisine göre tespitlerde bulunarak verilir. 
B- Burslar, derneğin burs bütçesi ölçüsünde verilir. Geri ödemesizdir.
C- Bursların belirli bir başlama dönemi yoktur. Sene başında veya ortasında burs başlatılabilir. Bursların bitiş tarihi her sene Haziran ayıdır. Temmuz ve Ağustos aylarında burs ödemesi yapılmaz. 
Ç- Burs ödemeleri her eğitim öğretim dönemi başında yeniden değerlendirilir. 
E- Burs destekleri nakdi olabileceği gibi kitap desteği, kırtasiye desteği gibi konularda da olabilir.
D- Her sene burs dönemi sonunda, burs veren destekçilerimizin ve burs alan öğrencilerimizin isim ve soyisimlerinin baş harfleri ve T.C. kimlik numaralarının son 2 hanesi web sitemizden yayınalanarak şeffaf bir süreç sergilenecektir.

E- Her sene, o yıl gerçekleşen burs ödemelerine dair istatistiki veriler web sitemizinden yayınlanarak şeffaf bir süreç sergilenecektir.
F- Bursiyer öğrenci, cumhuriyetimizin birlik ve bütünlüğüne, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırasına, zarar verici bir söylem veya davranışda bulunur veya erdemli olmayan davranışlarda bulunursa, bursu bekletilmeden sonlandırılır. 

G- Nakit burs miktarı her sene, eğitim öğretim dönemi başlangıcında Ankara Büyükşehir Belediyesinin aylık öğrenci abonman ücreti + Ankara Üniversitesi öğrenci yemekhanelerindeki bir yemek ücretinin 30 ile çarpılması ile bulunan miktar olarak Türkiye genelinde standart bir şekilde ve aylık periyodlar şekilde ödenir. 

Ğ- Derneğimiz, web sitesi üzerinden almış olduğu başvuruları değerlendirerek gerek görmesi halinde aday bursiyerleri sözlü olarak mülakata da çağırabilir.
H- Burs verilmesine karar verilen öğrencilerin isimleri çarşaf çarşaf ilan edilip rencide edilmeyeceklerdir.

I- Burs verilmesine karar verilen öğrencilere ayrıca dönüş yapılarak gereken diğer belgeler ve banka hesap numaraları istenecektir. 

BAŞVURU SORULARI İLE İLGİLİ
Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin aşağıdaki listeyi eksiksiz ve dikkatli bir şekilde doldurması gerekmektedir. Eksik veya hatalı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Aşağıdaki 5 konuyu, ilgili alanlara konu başına 1280 karakteri geçmeyecek şekilde cevaplayınız. Cevaplarınızın özgün olması ve sizin özgür düşüncelerinizi yansıtması çok önemlidir. Taklit, tekrar veya ezber cevaplardan uzak durunuz. 
1. Konu: Gelecek planlarınız nelerdir?
2. Konu: Kendinizden küçük öğrenciler için öğretici çalışmalar yürütebilir misiniz? Cevabınız ise yürütebileceğiniz faaliyetleri açıklayınız.
3. Konu: "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!" cümlesini yorumlayınız.
4. Konu: METAHAN'ın kağan olan babasına karşı çıkmasını yorumlayınız.
5. Konu: Laiklik uygulaması ülkemiz için gerekli midir?

GAZİ KEMAL BURSU